Covid 19

Covid 19

A Dental Vallès hem habilitat aquesta pàgina per comunicar el protocol que estem realitzant amb motiu del Coronavirus.

Protocol Covid19 de Dental Vallès

Un missatge de tranquil·litat per als nostres pacients:

 

Motivats pel Covid19, us adjuntem el protocol de seguretat sanitària que hem implantat / ampliat a la nostra clínica dental. La seva visita a Dental Vallès serà tan segura o més que sempre. Preguem que el llegeixi amb atenció.

Protocol pacients:

Abans de venir a la clínica:
Abans de venir a la clínica és imprescindible que reservi cita.

Recomanem que es retiri polseres, anells, arracades, … abans de venir a la consulta (el virus roman en superfícies metàl·liques durant 2-3 dies).

Mascareta:
Ha de venir amb la seva mascareta posada des de casa.

Companyia:
Preferentment ha de venir sol (excepte si és menor o persona amb necessitat d’ajuda).

Salutació:
Els nostres professionals no el podran saludar com desitjarien pel Covid19. Mantingui la distància de seguretat de 2 metres.

Guants:
No són necessaris, posem a la seva disposició desinfectant de mans amb un gel hidroalcohòlic.

Desinfectant:
Li preguem que faci servir el desinfectant de mans a l’arribada i a la sortida de la clínica dental.

Accés a la clínica:
Se li farà entrega d’uns cobresabates d’un sol ús a l’entrada.

Distància seguretat:
Segueixi els senyals de distància de seguretat que trobareu al terra de recepció (1.5 metres fins al taulell).

Recepció:
El personal de recepció us rebrà amb mascareta quirúrgica i trobarà una mampara de metacrilat protectora.

Temperatura:
Es prendrà la temperatura del pacient a l’arribada a la clínica.

Sala d’espera:
Actualment a causa del Covid19, s’han reduït els seients de la sala d’espera per garantir una separació de 2 metres entre ells.

Prensa i revistes:
S’han retirat temporalment per recomanació sanitària.

Sala especial:
Té a la seva disposició una sala reservada només per a vostè si es troba dins del públic d’alt risc (gent gran, persones convalescents d’accident o operació, persones amb malaltia crònica, cuidadors i cuidadores, dones embarassades, menors d’edat, etc.)

Lavabos:
Els nostres lavabos estan preparats amb aixetes, dispensadors de sabó i eixugamans automàtics (s’activen al posar les mans sota). A més els nostres lavabos són ventilats cada hora.

Zona clínica:
L’accés a la zona clínica (boxes, sala d’esterilització, …) queda limitat només per a pacients per qüestions sanitàries.

Pagament:
Preferentment abonar els pagaments amb targeta bancària.

Protocol clínica dental:

Seguint el protocol que el Ministeri de Sanitat ha establert l’informem de les mesures més rellevants per al pacient que hem establert a la nostra clínica dental.

EPIR:
Tots els professionals de Dental Vallès van equipats amb EPIR (Equips de Protecció Individual Reforçats), en funció del lloc o tractament a realitzar.

Boxes:
Abans i després de cada visita es procedeix a una minuciosa neteja i desinfecció de superfícies, zones de contacte amb el pacient (reposabraços, reposacap), escopidera, safata porta instrumental, nansa de llum de l’equip, botons d’accionament de la butaca, sistema d’aspiració, etc.

Instrumental:
Es desinfecta i esterilitza el material segons procediments habituals a la clínica, usant un autoclau hermètic (a vapor de 134ºC) i seguidament es termosegella per separat.

Neteja i desinfecció:

Zones clíniques:
A cada visita es neteja i desinfecten totes les superfícies de treball, de la butaca dental, del llum de l’equip, de la zona de l’escopidera (es deixa actuar el desinfectant 2-3 minuts abans de descarregar l’escopidera), del sistema d’aspiració, de tot el mobiliari, d’interruptors de clínica, de pantalla i teclat d’ordinador, de poms de porta i finestres, a més de fregar el terra amb lleixiu.

Zones comunes:
Totes les zones comunes es netegen i desinfecten minuciosament de manera contínua.
No s’usa ni aspirador ni escombra, en el seu lloc s’usa una mopa impregnada en desinfectant per evitar la dispersió de partícules en l’aire.
Es netegen i desinfecten tots els poms de portes i finestres, baranes, taules, recolzabraços de cadires i butaques, interruptors, etc.

Zona de recepció:
De manera contínua es neteja i desinfecta la taula de treball, la mampara de protecció, la pantalla i teclat d’ordinadors, el telèfon, la impressora i el datàfon.

Serveis especials durant el Covid19

Notícies Covid19 de Dental Vallès