Factors clau per a l’èxit dels implants dentals

Factors clau per a l’èxit dels implants dentals

Els implants dentals ofereixen una solució i una rehabilitació estètica, funcional i de llarga durada per a la boca. Gràcies a un tractament d’implantologia, els pacients recuperen la funcionalitat de la seva dentadura, el que es va a reflectir en un augment de confiança i seguretat per a la seva vida quotidiana. Les accions de parlar, menjar, somriure i riure milloren, el benestar augmenta i la salut general del pacient també. A l’hora de rebre un tractament d’implantologia són molts els factors que influiran en l’èxit del procés. Avui volem explicar-te alguns d’ells:

  • L’èxit d’un tractament d’implants dentals dependrà dels propis hàbits del pacient. És clau mantenir hàbits saludables d’higiene dental i seguir una dieta sana i equilibrada. Cal evitar addiccions tòxiques com l’alcohol i el tabac, aquesta última a més redueix la capacitat de defensa de la nostra boca davant els bacteris.
  • El primer pas a tenir en compte a l’hora de sotmetre’t a un tractament d’implantologia fa referència a la osteointegració. L’especialista determinarà el volum i la quantitat d’os disponible per poder realitzar l’implant. Si hi ha falta d’os, avui dia hi ha tècniques de cirurgia dental que van a fer augmentar el teixit ossi per afavorir la col·locació dels implants de forma segura i predictible.
  • L’èxit dels implants dentals també es pot veure influït per la salut general del pacient, ja que hi ha determinades malalties com la diabetis, problemes cardiovasculars o patologies dentals com la periodontitis que poden dificultar el tractament. Per tant, aquestes malalties han d’estar totalment controlades i s’han d’avaluar abans de realitzar un implant.
  • El material de l’implant també pot afectar el tractament dental. En aquest cas, la tecnologia avança de forma contínua per desenvolupar materials que s’adapten perfectament a la nostra boca. A Dental Vallès utilitzem materials biocompatibles que no produeixen reacció de rebuig i permeten la seva perfecta unió a l’os. El titani és l’opció més demandada.
  • Els implants han de cuidar-se de forma exhaustiva i s’ha de dur a terme un manteniment periòdic amb l’odontòleg per assegurar no només l’èxit del tractament, sinó també la durada dels implants. Si es cuiden bé poden durar pràcticament tota la vida.
  • L’equip de professionals i l’experiència de l’odontòleg també són un factor clau per a l’èxit del tractament.

Actualment, els tractaments d’implantologia ofereixen una gran seguretat, són cada dia més predictibles amb resultats de garanties. La utilització de materials biocompatibles garanteix un alt percentatge de compatibilitat, el que afavoreix l’èxit. A Dental Vallès comptem amb un gran equip de professionals especialitzats i amb la millor tecnologia per garantir l’èxit en els nostres tractaments d’implantologia.